twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest najlepszą uczelnią na Podkarpaciu. Aktualnie kształci ponad 14,8 tyś. studentów na 6 wydziałach i 27 kierunkach studiów, I ,II i III stopnia. Dyplom Politechniki Rzeszowskiej otwiera drzwi najlepszych firm i przedsiębiorstw w kraju i za granicą, gdyż absolwenci uczelni cieszą się bardzo dobrą opinią i wysokim uznaniem wśród pracodawców. Pracownikom i studentom uczelnia zapewnia wyjątkowo dobre warunki do twórczego rozwoju. Dzięki otwarciu społeczności akademickiej na problemy współczesnego świata, a w szczególności... 

Istniejący od 1945 roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika to najbardziej renomowana uczelnia państwowa w Polsce północnej. Świadczą o tym liczne rankingi prasowe z ostatnich lat, w których UMK zawsze plasuje się w piątce najlepszych uniwersytetów w naszym kraju. W 2004 roku UMK dokonał fuzji z Akademią Medyczną im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy dzięki czemu jest obecnie ogromną jednostką dydaktyczną o bardzo szerokim profilu i o jeszcze większej renomie. Uczelnię tworzy 16 wydziałów: Politologii i Studiów Międzynarodowych; Biologii i Nauk o Ziemi; Chemii; Filologiczny; Fizyki,... 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie została powołana 18 sierpnia 1998 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej. Jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego aktualnie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym -Dz.U. Nr 164, poz 1365 z późn. zm.) pod numerem 6. Uczelnia rozpoczęła swoją działalność otwierając specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem. Na pierwszy rok studiów przyjęto wówczas 415 studentów.... 

Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod pozycją 82. Uczelnia powstała na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 października 2001r. Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu prowadzi studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Zarządzanie w następujących specjalizacjach: - Logistyka w przedsiębiorstwie - E-biznes - Informatyczne systemy w zarządzaniu - Grafika i multimedia - Rachunkowość w biznesie - Psychologia zarządzania - Zarządzanie zasobami ludzkimi - Zarządzanie... 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej powstała w 1995 r., uzyskując uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku zarządzanie i marketing. Pozostając w zgodzie z potrzebami rynku oświatowego Uczelnia rozszerzyła w ciągu ostatnich 3 lat ofertę dydaktyczną o takie kierunki, jak socjologia, informatyka, ekonomia, stosunki międzynarodowe i pedagogikę. Coroczny liczny nabór studentów to wyraz wysokiej pozycji Uczelni oraz docenienia przez nich najwyższych standardów edukacyjnych wprowadzonych w WSB.